Podłączenie obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przyłączenie rozpoczynamy od załatwienia koniecznych formalności. Mogą one zająć nawet 3-4 miesiące. Warto o tym pamiętać planując prace ziemno-przyłączeniowe i wybrać właściwą porę roku.

Po stronie inwestora jest realizacja na własny koszt:

  • przyłącza sieci,
  • studni wodomierzowej,
  • pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego,
  • urządzenia pomiarowego.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia.
Konieczne jest również dołączenie mapy sytuacyjno?wysokościowej oraz dokument potwierdzający nasze prawo do korzystania z nieruchomości.
Na wydanie warunków technicznych oczekujemy do 30 dni od złożenia wniosku.

W momencie otrzymania warunków, uzyskamy w nich informację m.in. o rodzaju ścieków jakie będzie odbierała kanalizacja miejska (bytowo-gospodarcze, lub też również wody opadowe)


Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu technicznego - możemy zadbać o niego sami lub zlecić wykonanie profesjonalnemu projektantowi, niemniej wiąże się to z dodatkowym kosztem.


Przygotowany projekt musi być uzgodniony z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

Wykonanie przyłącza

Sama budowa przyłączy nie wymaga specjalnego, dodatkowego pozwolenia. Konieczne jest jedynie zgłoszenie tego faktu władzom i przedłożenie technicznego opisu instalacji ? tu koniecznie wykonanego przez projektanta z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Wymagane jest uzyskanie odbioru przyłączy przez właściwe organy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Jedynym przypadkiem gdy inwestor nie musi nawet zgłaszać faktu budowy przyłącza, jest sytuacja, w której inwestor zobowiązuje się do stosowania przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Warto wiedzieć

30 dni od zgłoszenia budowy ? to termin, który musi upłynąć od zgłoszenia budowy w starostwie, aby możliwe było rozpoczęcie prac. Oczywiście, urząd ma prawo wnieść w tym czasie sprzeciw i tym samym zablokować budowę.

Mając wykonane i odebrane przyłącze, następnym krokiem jest podłączenie go pod sieć wodno -kanalizacyjną. W tym punkcie - wszelkie czynności wykonuje wydzielona komórka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Inwestor wnioskuje o nawiercenie, co jest równoznaczne z wykonaniem włączenia w sieć nowego użytkownika.

Po ukończeniu robót montażowych konieczne jest uzyskanie odbiorów technicznych oraz protokołu odbioru.

Od momentu uruchomienia przyłącza, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, sprawuje kontrolę nad jakością i ciśnieniem płynącej wody i sprawnym odbiorem nieczystości. Posiada ono również prawo do wstrzymania dostaw i zablokowania przyłącza w przypadku braku płatności ze strony odbiorcy, lub też w sytuacji awarii i koniecznej naprawy.

 

 

 

 

 

 

 

P.H.U. "JONTEX"
Piotr Jończyk


Leszczyny Duże 30
95-081 Dłutów
tel. 44 634 00 88
tel. 604 448 340
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 769-050-52-46
Regon 590339833

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowy inżynieryjne

Roboty inżynieryjne w zakresie sieci sanitarnych. Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci sanitarnych - obejmujacej sieci wodociagwe, kanalizacyjne i cieplne

Więcej ...

Usługi specjalistycznym sprzętem budowlanym

Wykonujemy usługi sprzętem budowlanym typu:
Roboty ziemne, rozbiórki, transport niskopodwoziowy, wyburzenia...

Wykopy:

* fundamenty
* hale, budynki
* szamba

Więcej ...

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne

Zajmujemy się budową sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb, separatorów:

* ze względu na zasięg terytorialny

Więcej ...

Instalacje wewnętrzne wod-kan i c.o.

Instalacja wewnętrzna wod-kan i c.o.? układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi, układ połączonych przewodów armatury i urządzeń do odpływu ścieków z obiektów.

Więcej ...

Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Przyłączenie rozpoczynamy od załatwienia koniecznych formalności. Mogą one zająć nawet 3-4 miesiące. Warto o tym pamiętać planując prace ziemno-przyłączeniowe i wybrać właściwą porę roku.

Więcej ...

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Wyburzenia budynków o różnego rodzajach konstrukcjach to jedna z gałęzi działalności naszej firmy.
Wykonujemy całościowe działania związane z wyburzaniem obiektów oraz przygotowaniem terenu pod nową inwestycję. Wyburzenia realizujemy metodą mechaniczną.

 

Więcej ...

Adres

P.H.U. "JONTEX"
Piotr Jończyk
Leszczyny Duże 30
95-081 Dłutów

Kontakt telefoniczny

 

44 634 00 88

604 448 3407

Email