Jontex - jesteśmy firmą budowlaną działającą od 1993 roku na rynku lokalnym. Systematycznie powiększamy paletę usług oferowanych klientom firmy.

Główny obszar naszej działalności to roboty inżynieryjne związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza wodno kanalizacyjne, instalacje wewnętrzne wodno kanalizacyjne i c.o.).

Celem naszego przedsiębiorstwa jest sukces, za który odpowiadamy wobec klientów, pracowników, dostawców i podwykonawców, a także wobec społeczeństwa. Podejmując zmierzające do celu działania, wcześnie rozpoznając szanse i ryzyka oraz odpowiedzialnie uwzględniając je w planach, zabezpieczamy dalsze istnienie naszego przedsiębiorstwa.

Dzięki systematycznie i trwale prowadzonemu procesowi doskonalenia jesteśmy w stanie sprostać rosnącym wymaganiom przyszłości. Nasze świadczenia są nastawione na spełnianie uzasadnionych i słusznych wymagań i oczekiwań klientów. Jesteśmy w stanie sprostać potrzebom rynku dzięki kontaktowi z klientem. W ramach współpracy wymieniamy się informacjami i doświadczeniami także z naszymi partnerami handlowymi.

Dla osiągnięcia celów naszego przedsiębiorstwa stawiamy na wydajność i kompetencje naszych pracowników. Każdy pracownik aktywnie zdobywa informacje harmonizując swe własne cele z celami przedsiębiorstwa i priorytetowo traktując interesy przedsiębiorstwa.

Z myślą o jakości i efektywności ekonomicznej naszych świadczeń bazujemy także na doświadczeniach i potencjale wybranych dostawców i podwykonawców.

Budowy inżynieryjne

Roboty inżynieryjne w zakresie sieci sanitarnych. Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci sanitarnych - obejmujacej sieci wodociagwe, kanalizacyjne i cieplne

Więcej ...

Usługi specjalistycznym sprzętem budowlanym

Wykonujemy usługi sprzętem budowlanym typu:
Roboty ziemne, rozbiórki, transport niskopodwoziowy, wyburzenia...

Wykopy:

* fundamenty
* hale, budynki
* szamba

Więcej ...

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne

Zajmujemy się budową sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb, separatorów:

* ze względu na zasięg terytorialny

Więcej ...

Instalacje wewnętrzne wod-kan i c.o.

Instalacja wewnętrzna wod-kan i c.o.? układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi, układ połączonych przewodów armatury i urządzeń do odpływu ścieków z obiektów.

Więcej ...

Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Przyłączenie rozpoczynamy od załatwienia koniecznych formalności. Mogą one zająć nawet 3-4 miesiące. Warto o tym pamiętać planując prace ziemno-przyłączeniowe i wybrać właściwą porę roku.

Więcej ...

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Wyburzenia budynków o różnego rodzajach konstrukcjach to jedna z gałęzi działalności naszej firmy.
Wykonujemy całościowe działania związane z wyburzaniem obiektów oraz przygotowaniem terenu pod nową inwestycję. Wyburzenia realizujemy metodą mechaniczną.

 

Więcej ...

Adres

P.H.U. "JONTEX"
Piotr Jończyk
Leszczyny Duże 30
95-081 Dłutów

Kontakt telefoniczny

 

44 634 00 88

604 448 3407

Email